ปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจน
CCT

คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT

VTR ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ

การประชุมทางไกล "ชี้แจงการดำเนินงาน ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2

การบันทึกผลการสำรวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชั่น แบบละเอียด

สอนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำรวจ แบบละเอียด