DMC & GCode

คำแนะนำดี ๆ จากพี่สู่น้อง ๆ ครูข้อมูล

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง.. DMC มีข้อมูลสำคัญที่จะโยงใยไปถึงข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละปีมีกำหนดเวลาให้ทำตามปฏิทิน ผู้รับผิดชอบไม่ต้องรอให้ผู้บริหารแต่งตั้งคำสั่ง ไม่ต้องไปรอใกล้วันค่อยทำ ..เพราะอาจจะมีอะไรต้องเติมเต็ม เผื่อเหลือเผื่อขาดค่ะ ..มีปัญหาจะได้มีเวลาแก้ไข

URL เว็บไซต์บันทึกข้อมูลปีการศึกษา 2564

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวฯ สำหรับ ผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ (GCode)

http://www.gcode.moe.go.th

ตัวอย่างรหัส G Code ที่กำหนด G644200000001

 1. ขึ้นต้นด้วยอักษร G

 2. ตามด้วยตัวเลข ปี พ.ศ

 3. ตามด้วยตัวเลข รหัสจังหวัด

 4. ตามด้วยตัวเลข ลำดับที่

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. คุณครูลงทะเบียนผู้ใช้งาน

 2. เขตอนุมัติ

 3. คุณครูกรอกข้อมูลนักเรียนได้รหัส G ของนักเรียน

 4. เขตรับรอง

 5. คุณครูนำไปบันทึกใน DMC

ค้นหารหัส G-Code ของนักเรียน ได้หรือไม่

 1. เข้าระบบ http://www.gcode.moe.go.th/genpin/login.htm?mode=index

 2. เมนู ค้นหาข้อมูลนักเรียน

 3. กรอกข้อมูลที่ต้องการ

 4. คลิกปุ่ม ค้นหา

โรงเรียนลืมรหัสผ่าน

 • แจ้งเขตพื้นที่ลบ User แล้วให้โรงเรียนลงทะเบียนเข้ามาใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนลงทะเบียนเข้าใช้งาน

 • เลือกผู้ใช้งานกลุ่ม SCHOOL_DIRECTOR

กรณี ที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ดูแลโรงเรียน 2 โรงเรียน

 • เลข 13 หลัก_1, เลข 13 หลัก_2

กรณี ไมีมีชื่อ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้กรอกข้อมูลอย่างไร

 • ให้ใส่เครื่องหมาย ยัติภังค์ (-)

กรณี เลื่อนชั้นนักเรียนไปแล้ว แต่ครูพึ่งมาบอกว่าไม่เลื่อน สามารถแก้ไขได้มั้ยค่ะ

กรณี เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน ดำเนินการอย่างไรค่ะ

 • แก้ไขได้เลยครับ

 • ใช้เมนู 2.7.8

 • จัดชั้นเรียนใหม่

 • แก้ไขชั้นเรียนนักเรียนกลับไปชั้นเดิมครับ

ปัญหาเรื่องขอบเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน

 1. ส่งแก้บัตร ไม่ยอมทำแบบฟอร์ม โยนสำเนาส่งมาให้แก้ ไม่สามารถแก้ให้ครับ

 2. ส่งฟอร์ม excel พร้อมสำเนา แต่กรอกใน excel ผิดอีก ยังพอช่วยได้ เพราะดูจากสำเนา

 3. ไม่ส่งไรมาเลย พิมพ์มาบอกเฉยๆ ไม่สามารถแก้ให้ครับ

 4. ส่งฟอร์มมาทำเป็นภาพถ่าย หรือ pdf หรือ word ไม่สามารถแก้ให้ครับ

 5. ไม่ได้ส่งแก้บัตร จะขอแก้ชื่อทั้ง ๆ ที่ในหน้าเว็บก็บอกว่า ไปทำในเมนู 2.7.8 แก้ชื่อ นามสกุลได้เลย

 6. ไม่ได้ตรวจเอกสารกับระบบเลยว่าชื่อนามสกุลผิดจริงๆ ไม่ยอมแก้แต่ส่งเมลมาบอกว่าของเรากรอกถูกแล้วนะ

 7. ส่งเอกสารครบ แต่เด็กเปลี่ยนชื่อมานานแล้ว ครูไม่ได้รับการอัพเดต

 8. ส่งเอกสารครบ ใบเปลี่ยนชื่อพร้อม แต่เช็คกับทะเบียนราษฎร์ ปรากฏว่าทางอำเภอไม่ได้ส่งอัพเดตเข้าทะเบียนราษฎร์

ตัวอย่าง การกำหนดรหัสผ่าน

การตั้งรหัสผ่านในระบบ

 1. มีความยาวอย่างน้อย 8

 2. มีตัวอักษร a ถึง z ทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กปนกัน

 3. มีตัวเลข อย่างน้อย 1 ตัว ได้แก่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 4. มีเครื่องหมายพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว เช่น ! @ # $ % ^ & * ( ) [ ] { } ; : ' "

เว็บสร้างรหัสผ่าน

Link 1

Link 2

 • ตัวอยาง DMc@ตามด้วยรหัสโรงเรียน 8 หลัก

 • เช่น Loei@4201 หรือ Loei1@4201 หรือ DMc@42010001

กรณี แก้ไขชื่อ - สกุล นักเรียน

ใช้เมนู 2.7.8 แก้ไขชื่อนักเรียน

ดังภาพ

กลุ่มผู้ใช้งานในระบบมีอะไรบ้าง

AREA_MANAGER = เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ #มีหน้าที่ดูแลระบบ

SCHOOL_DIRECTOR = ผู้อำนวยการโรงเรียน #มีหน้าที่รับรองข้อมูล

SCHOOL_MANAGER = เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโรงเรียน #มีหน้าที่บันทึกข้อมูลและยืนยัน

บันทึก นร.ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (เด็กต่างชาติ เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง ...)

 1. เข้าระบบ ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา (moe.go.th)

 2. Download File : ข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G)

 3. กรอกข้อมูล

 4. เตรียมรูปภาพ และเอกสารตาม ข้อ 1.

 5. กลับมาที่เว็บไซต์ ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา (moe.go.th)

 6. ตามรูป (1) พิมพ์ชื่อ นร. -> (2) คลิก ตรวจสอบ -> (3) บันทึกข้อมูลผู้เรียน (เพื่อกรอกข้อมูล)

แก้ไขชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ

จัดห้องเรียน/แก้ไขชั้นเรียน